دلم اغوش ان نامحرمی را می خواهد که محرم بودنش را خودم میدانمو دلم

[ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 11:55 ] [ ازیتا ] [ ]

سلام من اومدممممممممممممممم...راستش دلم تنگ شده بودولی الان خوشحالم.....کلی اتفاقای خوب و بد برام افتادخیلی جاها کم اوردم ولی الان امیدوارم ..اومدم اینجا که با شمابهترشم

[ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 0:10 ] [ ازیتا ] [ ]

[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 12:23 ] [ ازیتا ] [ ]

[ شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 23:41 ] [ ازیتا ] [ ]

سلام.خوبین؟؟؟؟؟؟؟شرمنده بخدا بهتون سرنمیزنم..اخه امسال باس کنکوربدم کمترمیام...ببخشیددیگه...جبران میکنم...دوستون دارم.فعلا

[ دوشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 9:41 ] [ ازیتا ] [ ]

[ یکشنبه دوم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:48 ] [ ازیتا ] [ ]

[ یکشنبه دوم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:48 ] [ ازیتا ] [ ]

[ یکشنبه دوم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:47 ] [ ازیتا ] [ ]

[ یکشنبه دوم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:47 ] [ ازیتا ] [ ]

[ چهارشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 22:45 ] [ ازیتا ] [ ]