♥ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ساعت 10:29 توسط ازیتا

خیلی سخته دستای کسی رو ..

که دوستش داری ..
که عمرته ..
که عشقته ..
بزاری تو دستای یکی دیگه و آروم بگی :
آی ی ی غریبه .. مواظب عشقم باش . . . . . . ! ! ! !
♥ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ساعت 10:21 توسط ازیتا

♥ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 ساعت 12:20 توسط ازیتا

♥ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 ساعت 12:12 توسط ازیتا

♥ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 ساعت 12:8 توسط ازیتا

♥ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 ساعت 11:57 توسط ازیتا

♥ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 ساعت 11:55 توسط ازیتا

♥ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ساعت 12:7 توسط ازیتا

♥ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ساعت 12:6 توسط ازیتا

♥ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 ساعت 12:2 توسط ازیتا